Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 20-22/6/2019 από το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (Ι.Μ.Δ.Ο.) του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» μικρής διάρκειας (δωρεάν) εκπαιδεύσεις – σεμινάρια για την ενημέρωση των αγροτών (κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων) σχετικά με τις «Δράσεις βελτίωσης των ορεινών βοσκοτόπων της Οίτης και ορθολογική διαχείρισή τους – Ποιότητα και πιστοποίηση προϊόντων» στο Γοργοπόταμο Φθιώτιδας. Τα εν λόγω σεμινάρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς  Ελλάδας» (LIFE + Nature For Open Forests). Το Τμήμα Ακροδρύων Βαρδατών Φθιώτιδας συμμετείχε με την εξής ομιλία/τοποθέτηση:

  • “Ακρόδρυα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες”

Του Δρ. Ι. Μάνθου, Δόκιμου Ερευνητή του Τμήματος Ακροδρύων του Ι.Γ.Β.Φ.Π.

https://pomologyinstitute.gr/wp-content/uploads/2019/07/Συμμετοχή-σε-σεμινάρια-του-Τμήματος-Ακροδρύων-20-22-6-2019.pdf