Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Την Παρασκευή 30/10/2020 στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί το εξ’ αποστάσεως Φόρουμ διαλόγου με θέμα «Μετριασμός των επιπτώσεων και Προσαρμογή της Ελληνικής Γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή», με στόχο, αφενός την ενημέρωση για τη δράση του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή σε σχέση με την Γεωργία και αφετέρου την έκθεση προβληματισμών και τη συζήτηση πιθανών προτάσεων σχετικά με την προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελληνική Γεωργία με εμπλεκόμενους δημόσιους, ιδιωτικούς και επιστημονικούς φορείς. Το θέμα των προκλήσεων και μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, θα αναλυθεί από την ερευνήτρια του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. Δρ. Παυλίνα Δρογούδη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κλικ εδώ)

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – CLIMPACT

Εξ’ αποστάσεως Φόρουμ διαλόγου με θέμα:

«Μετριασμός των επιπτώσεων και Προσαρμογή της Ελληνικής Γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή»

Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Στόχοι του Φόρουμ

Η γεωργία, σε σχέση με άλλους οικονομικούς τομείς, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές και τις κλιματικές συνθήκες, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο ευάλωτους τομείς. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις, καθώς και τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, επηρεάζουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και με τη σειρά τους το γεωργικό εισόδημα, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης.

Αν και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ορίσει τον τομέα της γεωργίας ως προτεραιότητα στα εθνικά σχέδια προσαρμογής, συνήθη μέτρα προσαρμογής σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (όπως η αύξηση της ενημέρωσης, πρακτικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων και των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα, στρατηγικές επιμερισμού του κινδύνου, ανάπτυξη και υλοποίηση υποδομών για την άρδευση και την αντιπλημμυρική προστασία) δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί για πολλούς λόγους, όπως η έλλειψη πόρων για επενδύσεις, οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την προσαρμογή, η θεσμική ικανότητα και η πρόσβαση σε γνώσεις σχετικά με την προσαρμογή.

Το παρόν φόρουμ διαλόγου έχει ως στόχο, αφενός την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή σε σχέση με την Γεωργία και αφετέρου την έκθεση προβληματισμών και τη συζήτηση πιθανών προτάσεων σχετικά με την προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελληνική Γεωργία με εμπλεκόμενους δημόσιους, ιδιωτικούς και επιστημονικούς φορείς.