Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Σήμερα, ίσως το σημαντικότερο μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις και προσαρμοσμένων σε τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Οι τοπικές ποικιλίες περιέχουν μοναδική συστάδα γονιδίων που διασφαλίζουν τα χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας και της παραγωγικότητας έχοντας τις μικρότερες ανάγκες εισροών για την καλλιέργειά τους. Επίσης, οι τοπικές ποικιλίες είναι απαραίτητο πρωταρχικό υλικό για τη δημιουργία νέων ποικιλιών.

Με σκοπό την εύρεση, καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων πραγματοποιήθηκε εξερευνητική αποστολή στο νησί της Άνδρου, από την ερευνήτρια Δρ. Παυλίνα Δρογούδη του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων (Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.) μεταξύ 30/8 – 1/9/2021.

Συλλέχτηκαν 32 δείγματα ποικιλιών αμυγδαλιάς, βερικοκιάς, αχλαδιάς, ροδιάς, κυδωνιάς, μηλιάς, δαμασκηνιάς και βυσσινιάς στις οποίες πραγματοποιήθηκε καταγραφή φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, έγιναν φωτογραφήσεις, συλλέχτηκαν δείγματα φύλλων και καρπών για να γίνει προσδιορισμός των βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών τους (Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) καθώς και συλλέχτηκαν εμβολιοφόροι οφθαλμοί που αμέσως εμβολιάστηκαν σε κατάλληλα υποκείμενα στο φυτώριο Τσεσμελή και αργότερα θα εγκατασταθούν στους οπωρώνες του Τ.Φ.Ο.Δ. Νάουσας.

Το νησί της Άνδρου επιλέχτηκε διότι είχε προηγηθεί μελέτη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) το 2011 με το πρόγραμμα 1G-MED08 –12 «AGRISLES» του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου, με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Πηνελόπη Μπεμπέλη. Η παρούσα μελέτη γίνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου FruiTrees2Safegaurd που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Περισσότερα για το έργο FruiTrees2Safegaurd μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://pomologyinstitute.gr/fruit-trees-two-safeguard/

Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν οι κάτοικοι της Άνδρου: κ. Λαούδης Νικόλαος, κ. Σαλταφέρος Γεώργιος, κ. Ψυχάκης Γεώργιος, κ. Κατσίκης Λάζαρος και κ. Στρατής Βασίλειος.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα καταγραφής τοπικών ποικιλιών:

Αμυγδαλιά Πικραμύγδαλο, Αφράτο και Σιδεραμύγδαλο
Αχλαδιά Κοντούλα, Ζαχαράτα, Μπακσεβάνικο, Βουτυράτο, Μηλάπιδο, Μούχλες και Σταυρόρια
Βερίκοκο Βερίκοκο και Καίσι
Βυσσινιά 2 ανώνυμες ποικιλίες
Δαμασκηνιά 4 ανώνυμες ποικιλίες
Κυδωνιά 3 ανώνυμες ποικιλίες
Μηλιά Χαμομηλιά και Ξινομηλιά
Ροδακινιά 1 ανώνυμη ποικιλία
Ροδιά Καντινέρια, Ξινορόδια και Μαυρορόδια