Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, προέβη σε δύο νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις στον χώρο της δενδροκομίας, ως κάτωθι:

  1. Pantelidis G.E., K. Ziakou, K. Kazantzis, M. Pitsiouni and P. Drogoudi 2022. Effects of adverse environmental factors on fruit set in a peach and apricot cultivar evaluation orchard. Acta Hortic. 1342. ISHS 2022. DOI 10.17660/ActaHortic.2022.1342.23 Proc. I IS on Reproductive Biology of Fruit Tree Species Eds.: E. Ortega and E. Costes, Pages 337-341.
  2. Drogoudi P., G.E. Pantelidis and A. Manganaris 2022. Trends in bisexual and male flower production and fruit set during blooming of pomegranate. Acta Hortic. 1342. ISHS 2022. DOI 10.17660/ActaHortic.2022.1342.23 Proc. I IS on Reproductive Biology of Fruit Tree Species Eds.: E. Ortega and E. Costes, Pages 159-164.