Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el
Αποδοχή Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Freeclimb

Αποδοχή Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Freeclimb

Αποδοχή της Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου όσον αφορά την αριθμ. 287/09.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience...
Συμμετοχή του ΤΦΟΔΝ στην 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες.

Συμμετοχή του ΤΦΟΔΝ στην 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες.

Το ΤΦΟΔΝ συμμετέχει στην 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες (Θεσσαλονίκη, 31/5 – 1/6/2022) με την παρουσίαση: “Χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και διάσωση τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων στο πλαίσιο του έργου...
10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM

10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM

Το 10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM είναι το σημαντικότερο διεθνές επιστημονικό γεγονός που αφορά το ροδάκινο και θα υλοποιηθεί σε λίγες ημέρες στην Νάουσα (31/5-3/6/2022) με την διοργάνωση του Δρ. Γ. Μαγγανάρη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. H συνάντηση εργασίας της ομάδας V...
Αποδοχή Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Freeclimb

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Γεωπόνο (νέα) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Τμήμα φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνο), για τις ανάγκες...
Νέα διεθνής επιστημονική δημοσίευση

Νέα διεθνής επιστημονική δημοσίευση

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημοσίευση εργασίας μας σε διεθνές αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης με τίτλο ‘P. Drogoudi, G. Pantelidis 2022. Phenotypic Variation and Peel Contribution to Fruit Antioxidant Contents in European and Japanese Plums,...
Αποδοχή Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Freeclimb

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών για τον αγρό, δικτυοκήπιο και εργαστήριο | ΙΓΒΦΠ/ΤΦΟΔΝ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας ου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...